Proiecte și activități

Acasă > Proiecte și activități

Two small girls talking to their parents at home.
Parents teaching child to bake pie
Man, woman and kid relaxing

Eficienţa educaţiei părinţilor în beneficiul tinerilor

Scop:

 • dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu proprii copii. Formarea presupune şi implicarea părinţilor în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală.

Obiective generale:

 • Implicarea în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală;
 • Conştientizarea progresului sau eşecului copilului de către adult, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, încrederea în forţele proprii;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia.

Obiective de referinţă:

 •   O1- Promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională în raport cu poziţia copilului în familie;
 •  O2- Dezvoltarea unor atitudini stimulative şi suportive în rândul părinţilor, tutorilor;
 •  O3-   Promovarea principiilor democratice în relaţia părinte-copil;
 •  O4-  Dezvoltarea la părinţi a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentru a influenţa pozitiv comportamentul copiilor;
 •  O5-   Descoperirea de către părinţi a tipului de părinte pe care îl reprezintă, autocunoaşterea;
 •  O6 –  Identificarea aspectelor funcţionale şi disfuncţionale în relaţia dintre părinţi şi copii;
 •  O7-  Creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;
 •  O8  – Schimbarea mentalităţilor neadecvate ale unor părinţi faţă de şcoală.

Lista de activităţi:

 1. Vă invităm să ne cunoaştem.Vă cunoaşteţi copiii?(chestionar)
 2. Este relaţia dintre părinte-copil o problemă de rezolvat?
 3. Cum, cât şi când să ne ajutăm copiii?
 4. Analiza rezultatelor activităţilor.

Impactul implementării programului asupra grupului ţintă

 • Părinţii vor ştii ce ,cum,când  să facă în educarea copiilor;
 • Va spori încrederea în ceea ce face şcoala;
 • Va creşte prestigiul şcolii în comunitate.

Grup ţintă: 26 persoane cu vârsta peste 18 ani: părinţi,tutori

Timp alocat: 18 de ore pe parcursul a trei zile. Vor fi incluse atât cursuri teoretice cât şi activităţi aplicative ce vor fi distribuite astfel:

 • 8 ore – cursuri teoretice
 • 5 ore – activităţi aplicative
 • 5 ore – activităţi aplicative