Cursuri APMAT

https://www.apmat.ro/

Pentru anul școlar 2023 – 2024 supun atentiei dvs următoarele cursuri acreditate:

1.     “T.I.C. PAS SPRE UN ÎNVĂŢĂMÂNT SUSTENABIL- CONCEPTUL S.M.A.R.T. ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE  ŞI ORGANIZARE

                Acreditat conf. O.M. 3737-27.04.2021

                15 credite/60 ore

Grup ţintă: – Personal didactic de predare şi personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

PRET Buget propriu – 300

PRET Card carieră didactica – 330

2.     “UTILIZAREA TIC IN REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE ALE ȘCOLII SI COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR”

              Acreditat conf. O.M. 3737-27.04.2021

                17 credite/70 ore

Grup ţintă: – Personal didactic de predare şi personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

PRET Buget propriu – 320

PRET Card carieră didactica – 350

3.     ‘‘MODELE EVALUATIVE DIN ALTERNATIVELE EDUCATIONALE-SUPORT PENTRU REALIZAREA UNEI EVALUARI DE CALITATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE MASA ‘‘

Acreditat conf. OME 4618-11.08.2021

30 credite/120 ore

Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

PRET Buget propriu – 420

PRET Card carieră didactica – 450

4.     ‘‘CADRUL DIDACTIC – MANAGER EDUCAȚIONAL ADAPTAT LA EXIGENȚELE ȘCOLII ONLINE‘‘

Acreditat conf. OME 3631/27.04.2022

30 credite/120 ore

Grup ţintă:     Personal didactic de predare si personal didactic cu functii de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar

PRET Buget propriu – 420

PRET Card carieră didactica – 450

5.     ‘‘ȘCOALA COMUNITĂȚII – MANAGEMENTUL STRATEGIC AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII RELAȚIEI ACESTEIA CU COMUNITATEA‘‘

Acreditat conf. OME 4618-11.08.2021

30 credite/120 ore

Grup ţintă: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

PRET Buget propriu – 420

PRET Card carieră didactica – 450

6. ”ÎNVĂȚAREA VIZUALĂ CU AJUTORUL ORGANIZATORILOR GRAFICI”

Acreditat conf.OME 4740/19.08.2022

15 credite/60 ore

Grup ţintă: Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

PRET Buget propriu – 300

PRET Card carieră didactica – 330

Cursurile se vor desfasura online  pe platformele Classroom, Meet si www.apmat.ro, in anul scolar 2023 – 2024 in functie de solicitarile dvs.

Înscrierea la unul sau mai multe cursuri se poate efectua prin completarea formularului de la link – https://forms.gle/W8Ms88kk1YD3ZtW56

Termeni, conditii si politica de anulare

Taxa de curs se va achita în prima jumătate a perioadei de formare prevăzută în calendarul aprobat de Ministerul Educației – calendarul activităților va fi prezentat în prima zi de curs.

Termenul de anulare al taxei de curs încasate, fără a se percepe penalități, este cu cel mult șapte zile înainte de finalizarea perioadei de formare, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și prezentat în prima zi de curs. Taxa achitată se restituie în termen de 15  zile de la cererea de anulare. În cazul anulării și rambursării plății taxei de curs,se va percepe 10 lei comisionul bancar de rambursare.


Pentru anulările făcute inainte de finalizarea perioadei de formare (cu o durată mai mică de 7 zile)  taxa de curs nu se va rambursa.